دستگاه کوتینگ قرص

روکش کردن قرص یکی از تکنیک ها برای پوشاندن لایه نازک پلیمری بر روی قرص است.

روکش کردن قرص ها معمولا به این ترتیب انجام می پذیرد که قرص ها را داخل دیگ افقی گردانی میریزند

و محلول روکش قرص روی بستر آنها اسپری میشود.

قرص ایده آل میبایست از عیوب ظاهری و کاربردی عاری باشد.

روکش کردن قرص ها به دلایل مختلفی انجام می شود که یکی از مهمترین آنها کنترل نمودن

مکان رها سازی دارو در سیستم گوارشی می باشد، به این معنی که قرص در کدام قسمت از دستگاه

گوارش جذب گردد. از دیگر فواید روکش کردن قرصها میتوان به موارد زیر اشاده نمود:

•    پنهان کردن مزه اصلی و بوی قرص

•    محافظت از خواص شیمیایی و فیزیکی قرص

•    محافظت از دارو در مقابل محیط اسیدی معده

روشهای گوناگونی جهت روکش نمودن قرصها وجود دارد مانند : شوگر کوت ، فیلم کوت و غیرو

پیشرفتها و اختراعات در زمینه کوتینگ از یک سو ما را به تولید قرص های ایده آل نزدیک مینماید و از سوی

دیگر باعث پیچیده شدن فرایند ها میشود.  این پیچیدگی با تمامی مشکلات خود باعث میگردد تا در نهایت

کیفیت قرص ها افزایش پیدا کند.