دستگاه پرکن مواد پودری موجود میباشد .دستگاه های پرکن عسل ساشه ای موجود میباشد.تک نازل و چند نازل موجود میباشد.

دستگاه ه پرکن تمام اتومات و نیمه اتومات با کمترین خطا موجود میباشد. مناسب برای پرکردن مایعات میباشد .پرکن های پنوماتیک برای پرکردن مواد رقیق و غلیظ موجود میباشد .دستگاه ه پرکن و بسته بندی موجود میباشد.

مدل های مختلف دستگاه پرکن برای مواد مختلف موجود میباشد این دستگاه های پرکن برای گرفتن تاییدیه بهداشت بسیار موثر میباشد.

 

اولین وارد کننده دستگاه های پرکن مغازه ای و کارگاهی مناسب برای پرکردن مایعات و پودر و… مناسب میباشد.

برای تولید و فروش و برند سازی و رعایت بهداشت در صنایع غذایی و شیمیایی نیاز به دستگاه های پرکن میباشد .